Ski areál

 

Lyžařské desatero,

aneb jak by se měli lyžaři chovat na sjezdových tratích.

  1. Ohleduplnost k jiným – Každý lyžař se musí chovat tak, aby neohrozil jinou osobu a nezpůsobil škodu.
  2. Přiměřená rychlost – Každý lyžař musí dodržovat rychlost a jet v souladu se svými schopnostmi, podmínkami a počasím.
  3. Volba směru – Lyžař na svahu, má-li možnost vybrat si směr jízdy, musí jet tak, aby se vyhnul nebezpečí srážky s lyžařem pohybujícím se na svahu pod ním.
  4. Předjíždění – Předjíždět se může zleva i zprava, ale vždy s takovým odstupem, aby bylo možno zareagovat na pohyb předjížděného lyžaře.
  5. Předjíždění svahu a křížení cesty – Lyžař vjíždějící na sjezdovku anebo ji přejíždějící musí dávat pozor a sledovat vše nad a pod sebou, aby tak mohl učinit bez nebezpečí jak pro svou osobu, tak pro jiné. Stejně tak je třeba se chovat při každém zastavení.
  6. Zastavení – Lyžař nesmí zastavovat, není-li to nevyhnutelně nutné uprostřed sjezdovky, na přejezdech a na místech bránících v dobré viditelnosti. V případě pádu se musí lyžař na sjezdovce co nejrychleji zvednout. Zastavit může poté na okraji sjezdovky.
  7. Stoupání – Lyžař stoupající po trati musí postupovat pouze po kraji sjezdovky a v místě se zhoršenou viditelností musí k tomuto kraji ještě více ustoupit. Totéž platí v případě, schází-li lyžař po sjezdovce pěšky.
  8. Respektování signalizace – Všichni lyžaři musí na sjezdovkách respektovat jejich označení.
  9. V případě nehody – Každý je povinen v případě nehody poskytnout pomoc.
  10. Identifikace – Každý účastník, či svědek nehody je povinen poskytnout údaje o své osobě.

 
 
 
 

©2012 JR Soft s.r.o.